Svoboda software - stavebná fyzika

Stavebná fyzika obsahuje nástroje pre tepelno-technické výpočty, akustiku stavieb a protiradónové opatrenia. Jedným z modulov je i modul s možnosťou prenosu dát z prostredia z AutoCADu. Verzia 2010 obsahuje zopár noviniek oproti predchádzajúcim verziám.

V sekcii Na stiahnutie sme pre Vás už pripravili možnosť download-u jestvujúcich demoverzií. Na stránku sú už umiestnené i manuály k jednotlivým programom, kde sa môžete zoznámiť s prácou s daným produktom ešte pred zakúpením programu. Tipy a triky pre používanie jednotlivých produktov si môžete bezplatne stiahnuť i tu.

Tepelná technika

Aktustika

Protiradónové opatrenia

Ku všetkým programom je potrebný HW kľúč, ktorý sa kupuje s prvou inštaláciou (prvým programom). Ak si zakúpite viac balíkov, HW kľúč bude iba jeden. Ak si dokupujete postupne jednotlivé programy, kľúč sa Vám nemení.

V prípade, že už máte HW kľúč k produktovému radu Stavebná fyzika - SVOBODA SOFTWARE od iného predajcu, uveďte do poznámky jeho sériové číslo.

Všetky programy sú určené pre MS Windows od verzie 95 vyššie. Vyžadujú PC s programom Pentium III a vyšším, RAM min. 256MB, myš, tlačiareň (je nutná) a cca 10-30MB na pevnom disku pre inštaláciu.

Programy je možné zakúpiť ako KOMPLET, KOMPLET Z a KOMPLET S Stavebná fyzika za zvýhodnenú cenu.

K dispozícii DEMO verzie pre programy AREA 2014, TEPLO 2014, ENERGIA2014

Aktuálny cenník

Stavebná fyzika Konkur. Upgrade Upgr. v. <=2010 (2009) Upgr. v. 2011 (2010) Upgr. v. 2013 (2011) Cena
AREA 2014 – Posúdenie tepelných mostov, 2D stacionárne vedenie tepla a vodnej pary.
Posúdenie konštrukčných riešení stavebných detailov z hľadiska ČSN 73 0540,výpočet dvojrozmerných polí teplôt a čiast. tlakov vodnej pary metódou konečných prvkov a oblasti kondenzácie, celoročnej bilancie vodnej pary s a bez vplyvu slnečného žiarenia. Podľa revidovanej ČSN a STN 730540, v súlade s ČSN EN ISO 13788 a 10211-1
390 € 235 € 100 €   545 €
MEDZERA 2014 – Hodnotenie dvojplášťových konštr. s otv. (odvetrávanou) vzduch. vrstvou.
Výpočet rýchlosti prúdenia vzduchu v otv. vzd. vrstve podľa ČSN (STN) 73 0540,priebeh teplôt a čiast. tlakov vodnej pary vo vzduchovej vrstve, posúdenie rizika kondenzácie, riešenie vzduch. vrstiev s dvadsiatimi úsekmi s rôznou orientáciou, profilom a okraj. podm., import dát z programu TEPLO, podrobná tlač, bohaté grafické výstupy.
155 € 75 € 35 €   270 €
STRATY 2014 – Tepelné straty a celková tepelná char. budovy podľa EN12831.
Tepelné straty jednotlivých miestností, podlaží a celého objektu, celková tepelná char.pomocné výpočty plochy konštrukcie, dĺžky škáry pri okne, súčinitele prestupu tepla, návrh konvektorov a doskových, článkových a trubkových vykurovacích telies, podrobný protokol vrátane tabuliek miestností a percentuálneho rozloženia strát konštrukcií, import dát z TEPLO, pohotová zmena vstupných dát, podrobná tlač, bohaté grafické výstupy.
155 € 120 € 35 €   390 €
SIMULÁCIA 2014 – Tepelna stabilita miestnosti v letnom a zimnom obd. Začlenený program Stabilita
Výpočet priebehu teploty vnútorného vzduchu, strednej radiačnej teploty a výslednej operatívnej teploty v hodnotenej miestnosti behom dňa. Podľa revidovanej ČSN 730540.
155 € 155 € 100 €   390 €
ENERGIA 2014 – Hodnotenie komplexnej energetickej hospodárnosti budov
Zásadné rozšírenie a aktualizácia hodnotenia komplexnej energetickej hospodárnosti budov podľa vyhlášky č. 364/2012 k zákonu č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov. Hodnotenie nízkoenergetických a energeticky pasívnych rodinných domov podľa metodiky prílohy D v revízii SN 730540-2. Zodpovedá EN ISO 6946, EN ISO 13789, EN ISO 13790, EN ISO 13370 a 13370 a EN ISO 14683.
505 € 470 € 310 € 115 € 585 €
KOMPLET – Teplo, Area, Medzera, Straty, Simulacia, Energia ako komplet 1 330 € 780 € 505 €   1 760 €
TEPLO 2014 – Základné tepelno - technické posúdenie stavebnej konštrukcie
Výpočet tepelného odporu, súč. prestupu tepla a poklesu dotykovej teploty podlahovej koštr., výpočet celoročnej bilancie vodnej pary s vplyvom aj bez vplyvu slnečného žiarenia, vrátane povrchovej kondenzácie a vyparovania, podrobná tlač, bohaté grafické výstupy. Aktualizovaná verzia podľa novej EN ISO 13788 a STN 730540
310 € 235 € 125 €   390 €

Poznámka:

Pri kúpe dvoch, troch a štyroch programov je zľava 50 €, 100 € a 165 €. Hardwarový kľúč k novej inštalácii je v cene sw. Výmena LPT kľúča za USB 65 €. Školské verzie majú špeciálne ceny, prosím volajte.

Konkur. Upgrade Upgr. v. <=2008 Upgr. v. 2009 Upgr. v. 2010 Cena
AREALINK 2010 – Nadstavba AutoCAD a Autodesk Architectural Desktop.
Generovanie popisu detailov v prostredí ADT a AutoCAD a prenos do programu AREA
  80 €     190 €
CUBE3D 2011 – Trojrozmerné stacionárne vedenie tepla a vodnej pary.
Posúdenie trojrozmerných stavebných detailov, priestorových tepelných mostov, trojrozmerné tepelné polia a čiastočných tlakov vodnej pary metódou konečných prvkov, výpočet oblastí nasýtenia vodnej pary v detaili, tepelné straty detailom, podrobná tlač, bohaté grafické výstupy - izotermy, simulácia termovízie, rezy a axonom. nasýtenia pary.
270 € 190 € 120 € 75 € 350 €
NEPRIEZVUČNOSŤ 2010 – Teoretický výpočet vzduchovej a kročajovej nepriezvučnosti.   105 €   100 € 230 €
RADON 2006 – Hodnotenie protiradónových opatrení.
Program Radon 2006 pre Windows je určený na dimenzovanie protiradonových opatrení podľa ČSN 730601 a ČSN 730602
    62,03 € 175 € 175 €
ONEDIM 2.0 – Jednorozmerné nestacionárne vedenie tepla, MSDOS 115 €       155 €

Súbory na stiahnutie

Späť


Hlavná navigácia
Nachádzate sa

E-shop

Prihláste sa Registrujte sa

0 € košík (0 položiek)