SketchUp 2015 PRO

vizualizačný software v českej i anglickej verzii

V čom je program SketchUp tak jedinečný? V jednoduchosti. V jednoduchosti ovládania, modelovania, vytvárania výstupov… Všetko kreslí priamo v priestore, ktorý je oddelený iba tromi farebnými osami (žiadne definovanie priemetní alebo úchopových bodov). Modelovaním Vás prevádza inteligentný odkazový systém, ktorý Vám umožňuje ľahkú priestorovú orientáciu. Ponúka Vám vaše ďalšie kroky – chytá sa koncových a stredových bodov, bodov na ploche, hrán, kopíruje smery osí, hrán – je len na Vás, ktorú z ponúkaných možností využijete. Základným nástrojom je funkcia Ceruzky. Kreslí čiary, oblúky, polygóny. Ak vytvoríte v rovine uzatvorený obrazec, je automaticky vyplnený plochou. A práve plocha spolu s hranami je základným stavebným kameňom budúceho modelu. Vytiahnutím roviny do priestoru, jej ďalším delením pomocou pridania nových hrán (znovu funkcia Ceruzka), ďalším vytiahnutím alebo zatlačením, úpravami ako sú Posun, Kópia, a podobne, zhmotňujete svoju myšlienku – od základnej hmoty až po jednotlivé detaily.

Tak ako pri CAD systéme i v SketchUpe môžete všetko nakresliť úplne presne, uložiť do knižníc a kedykoľvek znovu použiť. Porovnanie medzi verziami FREE a PRO.

Ako na prezentáciu modelu?

Hmota modelu je väčšinou len prvým krokom k návrhu. Nasleduje vytváranie rôznych farebných a materiálových variant, práca so svetlom, tiene… rozhodnete sa pre presne definované geometrické zobrazenie hrán? Prečo nie. Chcete, aby Váš model vypadal, ako by ste ho kreslili od ruky? Máte možnosť. Chcete všetko podkresliť jedným farebným tónom? Smelo do toho. Trúfame si povedať, že jediné čím ste obmedzený je vaša fantázia. Vytvorte si animáciu. Animovať je možné čokoľvek – prechádzka modelom, meniace sa tiene…

Popis funcií

Najväčšou prednosťou SketchUpu je jedinečné prostredie, ktoré umožňuje vytváranie 3D objektov – hrany modelu v 3D priestore sú kreslené rovnako ako ceruzkou na papier. SketchUp umožňuje užívateľovi zamerať sa na návrh a nie na ovládanie programu.

 • Iteligentná myš – automaticky rozpoznáva druhy priamok a „vyplňuje” uzavreté tvary, s ich pomocou potom vytvára 3D geometriu.
 • Odkazový systém – program automaticky rozpoznáva uzavreté tvary (vyplňuje ich plochou), ponúka body k uchopeniu, umožňuje priamo pri kreslení čiary jej zarovnanie k bodu, priamke, ploche…
 • Tlak/Ťah – rýchle vytváranie 3D geometrie vytiahnutím alebo zatlačením jednotlivých plôch.
 • Ťahanie profilu po dráhe (Floow me) – vykreslenie požadovaného profilu a jeho ťahanie po danej 3D dráhe.
 • Komponenty – všetky opakujúce sa prvky môžu byť spracované ako komponenty (určité knižné prvky), akákoľvek zmena v komponente sa okamžite zobrazí na všetkých jej kópiách v modeli.
 • 3D Warehouse – bohatá „zásobáreň” už vytvorených komponent z celého sveta, ktorá je voľne k dispozícii na webových stránkach. Môžete do nej prispievať aj vlastnou prácou.
 • Tvorba terénu – možnosť vytvárania terénu z trojuholníkovej siete alebo vrstevníc, osadenie objektu do terénu, premietnutie ortomapy na terén, …
 • Kótovanie, Text, 3D text – umiestnenie kót, poznámok alebo 3D textu (i ako komponenty) do modelu.
 • Tvorba prienikovej krivky – vytvorenie prieniku dvoch telies s následnou možnosťou odpočítania jedného od druhého (tvorba zložitejších 3D tvarov).
 • Foto/Model – vytvorenie 3D objektu z fotografie alebo naopak presné nasadenie 3D modelu do fotografie pozadia.

Import a export

O všestrannosti a obľúbenosti programu SketchUp svedčí i jeho rozšírenie medzi klasickými CAD systémami. Mnoho z nich načítava modely zo SketchUpu priamo, pre iné existujú pluginy, ktoré načítanie umožnia. Rovnako tak je možné importovať podklady z CAD programu priamo do SketchUpu.

 • Import: 3DS, DEM, DXF, DWG, všetky rastrové formáty.
 • Export: Rastrové formáty (TIFF, BMP, JPEG, PNG, EXP), 2D vektorové formáty (EPS, PDF, DXF, DWG), 3D vektorové formáty (3DS, DXF, DWG, OBJ, ATL, FBX), formáty animácie (MOV, AVI), formáty GIS (MDB), Formát Google Earth (KMZ) a formát Collada (DAE).

Po absolvovaní základného školenia a následnej objednávke školenia pre pokročilých, zľava 10 % z ceny školenia pre pokročílých.

Aktuálny cenník

SketchUp PRO, verzia 2015 CZ - single cena
SketchUp 2015 PRO CZ  – treba dokúpiť aktualizačný servis min. na 12 mesiacov
cena za licenciu v českej lokalizácii, prístup na FTP server, bonusové materiály, ročný udržiavací poplatok, ktorý zahrňuje: ročnú technickú podporu, update v rámci verzie a upgrade na novú verziu
580 €
SketchUp 2015 PRO CZ následná licencia – treba dokúpiť aktualizačný servis min. na 12 mesiacov
cena za následnú licenciu v českej lokalizácii, prístup na FTP server, bonusové materiály, ročný udržiavací poplatok, ktorý zahrňuje: ročnú technickú podporu, update v rámci verzie a upgrade na novú verziu
477 €
Aktualizačný servis CZ cena
Aktualizačný servis CZ - 1. rok
udržiavací poplatok, ktorý zahŕňa: technickú podporu, updat-y a upgrad-y, 3E pluginy po dobu 12 mesiacov od zakúpenia
117 €
Aktualizačný servis CZ - 2. roky
udržiavací poplatok, ktorý zahŕňa: technickú podporu, updat-y a upgrad-y, 3E pluginy po dobu 24 mesiacov od zakúpenia
210 €
Aktualizačný servis CZ - 3. rok
udržiavací poplatok, ktorý zahŕňa: technickú podporu, updat-y a upgrad-y, 3E pluginy po dobu 36 mesiacov od zakúpenia
276 €
Aktualizačný servis CZ - 13 mesiacov
udržiavací poplatok, ktorý zahŕňa: technickú podporu, updat-y a upgrad-y, 3E pluginy po dobu 13 mesiacov od zakúpenia
124 €
Aktualizačný servis CZ - 14 mesiacov
udržiavací poplatok, ktorý zahŕňa: technickú podporu, updat-y a upgrad-y, 3E pluginy po dobu 14 mesiacov od zakúpenia
135 €
Aktualizačný servis CZ - mesiac
dokúpenie ďalšieho mesiaca k ostávajúcemu aktualizačnému servisu
11 €
Obnova aktualizačného servisu
Poplatok za prerušenie aktualizačného servisu na viac ako 30 dní, nezahrňuje aktualizačný servis, len jeho obnovenie. K obnove je nutné dokúpiť Aktualizačný servis na min. 1 rok
57 €
Upgrade single licencie SketchUp 2015 cena
upgrade SketchUp CZ 8 a nižšie / SketchUp 2015
Poplatok za upgrade, k upgradu je nutné dokúpiť Aktualizačný servis na min. 1 rok
57 €
Konverzia singl licencie na sieťovú
zmena singl licencie na sieťovú
1 000 €
SketchUp, verzia 2015 ENG - single cena
SketchUp 2015 PRO ENG (1-4 licencia)
cena za licenciu v anglickej lokalizácii, prístup na FTP server, bonusové materiály, ročný udržiavací poplatok, ktorý zahrňuje: ročnú technickú podporu, update v rámci verzie a upgrade na novú verziu
579 €
SketchUp 2015 PRO ENG (5-15 licencia)
cena za licenciu v anglickej lokalizácii, prístup na FTP server, bonusové materiály, ročný udržiavací poplatok, ktorý zahrňuje: ročnú technickú podporu, update v rámci verzie a upgrade na novú verziu
555 €
SketchUp 2015 PRO ENG (15-25 licencia)
cena za licenciu v anglickej lokalizácii, prístup na FTP server, bonusové materiály, ročný udržiavací poplatok, ktorý zahrňuje: ročnú technickú podporu, update v rámci verzie a upgrade na novú verziu
530 €
Školská a študenská verzia cena
SketchUp 2015 PRO CZ - študent  – ročná licencia produktu 63 €
SketchUp 2015 PRO CZ - sieťová multilicencia  – za 1 pracovisko, sieťová školská ročná licencia 15 €
Literatúra cena
Učebnica Sketchup, CD príklady a príručka modulu LayOut – voľný predaj 96 €
Učebnica Sketchup, CD príklady a príručka modulu LayOut – k programu s technickou podporou 52 €
Učebnica Sketchup a CD príklady – Učebnica Sketchup, CD príklady a príručka modulu LayOut 52 €
Učebnica Sketchup a CD príklady – Učebnica Sketchup a CD príklady 28 €
Referenčná príručka modulu LayOut – voľný predaj 44 €
Referenčná príručka modulu LayOut – k programu s technickou podporou 24 €
Pluginy pre SketchUp cena
Render in V2 pre SketchUp – plugin pre rýchle fotorealistické vizualizácie 156 €
Upgrade Render in V1 / V2 pre SketchUp – plugin pre rýchle fotorealistické vizualizácie 79 €
3E Catalog – plugin pre tvorbu zoznamu komponentov - voľný predaj 53 €
3E Catalog – plugin pre tvorbu zoznamu komponentov - k programu s technickou podporou 26,50 €
3E Okná a Dvere – plugin pre tvorbu Euro okien a dverí - voľný predaj 53 €
3E Okná a Dvere – plugin pre tvorbu Euro okien a dverí - k programu s technickou podporou 27 €
3E Parametrické tvary – plugin pre tvorbu parametrických tvarov - voľný predaj 22 €
3E Parametrické tvary – plugin pre tvorbu parametrických tvarov - k programu s technickou podporou  
FENG SHUI 320 €

Fotogaléria

OBRÁZOK: obrázok jpg OBRÁZOK: obrázok jpg OBRÁZOK: obrázok jpg OBRÁZOK: obrázok jpg OBRÁZOK: obrázok jpg OBRÁZOK: obrázok jpg OBRÁZOK: obrázok jpg OBRÁZOK: obrázok jpg OBRÁZOK: obrázok jpg OBRÁZOK: obrázok jpg OBRÁZOK: obrázok jpg OBRÁZOK: obrázok jpg OBRÁZOK: obrázok jpg OBRÁZOK: obrázok jpg OBRÁZOK: obrázok jpg OBRÁZOK: obrázok jpg OBRÁZOK: obrázok jpg OBRÁZOK: obrázok jpg OBRÁZOK: obrázok jpg OBRÁZOK: obrázok jpg OBRÁZOK: obrázok jpg OBRÁZOK: obrázok jpg OBRÁZOK: obrázok jpg OBRÁZOK: obrázok jpg OBRÁZOK: obrázok jpg OBRÁZOK: obrázok jpg OBRÁZOK: obrázok jpg

Späť


Hlavná navigácia
Nachádzate sa

E-shop

Prihláste sa Registrujte sa

0 € košík (0 položiek)