VzProCAD IC pre Bricscad

Stiahnúť si cenník
Zodpovieme otázky
032/771 41 260911 90 50 20DONUM - Kucek Michal
Tuzemský systém určený pre spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie vzduchotechnických zariadení v 3D

VzProCAD je profesionálny graficko-databázový systém určený pre spracovanie úplnej projektovej dokumentácie vzduchotechniky s podporou grafického editora AutoCAD 2000 a vyšší 32 bit a Bricscad V11 Pro. Systém podporuje spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, projektov pre stavebné konanie aj výber dodávateľa.

Modul Popis modulu
Moduly nezávislé na CAD aplikácii
Astra správca dokumentácie - základ systému
Verox rozpočty a špecifikácie
Moduly závislé na grafickej CAD aplikácii
VZT grafický systém VzProCADu
TLZTR výpočet tlakových strát trasou (súčasť modulu Klipro)
HLUK výpočet útlmu hluku trasou (súčasť modulu Klipro)
VZD

databáza vzduchotechniky (súčasť základnej ponuky)

 • VZT potrubie (všeobecné potrubie)
 • Všeobecné izoláci
VZT ZVVZ Milevsko ZVVZ a.s. - ďalšia databáza vzduchotechniky
VZT Mandík MANDÍK, a.s. - ďalšia databáza vzduchotechniky
VZT Greif akustika Greif-akustika, s.r.o. - ďalšia databáza vzduchotechniky
VZT RaVent RaVent s.r.o. - ďalšia databáza vzduchotechniky

Hlavné znaky

 • Projektovanie v 3D
  Hlavným prínosom projektovania v 3D je zrýchlenie práce danej predovšetkým automatickým generovaním pohľadov, rezov a ich neustáleho prepojenia, automatickými výstupmi rozpočtu (špecifikácie), zoznamu potrubných dielov, atď
 • Stavebné výkresy v 2D
  Systém je bežne využívaný s dokumentáciou stavby spracovanú v 2D (drôtený model možno zostaviť pomocou príkazu VzProCADu).
 • Vedenie správy zákaziek a projektovej dokumentácie
  Systém obsahuje správcu dokumentácie, ktorý umožňuje prehľadne triediť a archivovať zákazky, vstupovať do jednotlivých častí dokumentácie a databáz.
 • Databázy obsahujú cca. 80 000 položiek
  Databázy formátu Excel obsahujú aktuálne ceny, tvary v 3D, podklady pre výpočty tlakových strát a útlmu hluku trasou.
 • 55 typov tvaroviek VZT potrubí
 • Automatické spájanie rúr
  Systém automaticky prepojí časti trasy potrubia. Pri voľbe prierezu možné využiť vloženú funkciu pre stanovenie prierezu podľa tlakovej straty na bežný meter alebo podľa rýchlosti.
 • Automatické spracovanie rozpočtu a špecifikácie
  Program automaticky spracuje rozpočet častí VZT zariadení vybratých z obrazovky. Výstup je vo formáte Excel.
 • Výpočet tlakových strát a útlmu hluku trasy

 • Rozpis potrubných dielov
  Čísla pozícií možno prideľovať ručne, poloautomaticky alebo automaticky, môžu byť jedinečné alebo skupinové. Výstup vo formáte Excel.
 • Rozpis VZT elementov
  Systém vykoná výpis elementov vložených z databázy do tabuľky vo výkrese alebo do súboru xls.
 • Automatické kótovanie a polohovanie
  Systém obsahuje niekoľko spôsobov kótovania s automatickým načítaním rozmerov vo väzbe na trasu v aktuálnom pohľade.
 • Automatické kreslenie detailov tvaroviek v potrebnom počte pohľadov v 2D a v skutočných rozmeroch.

 • Zjednodušené kreslenie
  Tento spôsob práce umožňuje spracovanie dokumentácie napr. pre stavebné konanie, výber dodávateľa, atď. Vzduchotechnické elementy sú dodané schematicky, potrubia jednočiarovo.
 • Užívateľská otvorenosť systému
  Systém ponúka široký sortiment tvaroviek, neobmedzený rozmerovými radmi. Má nástroje, pomocou ktorých možno jednoducho získať 3D model atypických alebo v databáze nezahrnutých elementov.

Technické parametre

 • hardvérové požiadavky
  • sú dané nároky grafických CAD systémov, systém nemá väčšie nároky. Minimálna odporúčaná konfigurácia počítača je Pentium s 64 MB RAM. Objem inštalácia na pevnom disku cca. 25 až 80 MB podľa použitých modulov
 • nároky na spolupracujúci hardvér
  • pre tlač schém, legiend alebo menších pôdorysov stačí formátu A3 (A4), pre vykreslenie väčších výkresov plotter A1 alebo A0
 • nároky na softvér
  • Windows XP, Vista - 32 bit, 7 - 32 bit
  • AutoCAD 2000 až 2011 32 bit
  • BricsCAD V9 - V11 Pre

V cene softwaru je 2-dňové školenie pre 1 osobu v Zlíne.

Aktuálny cenník

VZDUCHOTECHNIKA pre Bricscad cena
2501 VzProCAD 6.3 – vzduchotechnika základ
Astra, VZT, VZD
1 481,77 €
2502 VzProCAD 6.3 – vzduchotechnika štandard
Astra, Verox, VZT, VZD
1 642,49 €
2503 VzProCAD 6.3 – vzduchotechnika nadštandard
Astra, Verox, VZT, TLZTR, HLUK, VZD
2 230,50 €
2504 VzProCAD 6.3 – vzduchotechnika komplet
Astra, Verox, VZT, TLZTR, HLUK, VZD ZVVZ, Greif akustika, RaVent, Mandík, Multi-VAC
2 422,58 €
Moduly cena
505 VZT IC 6.2 – grafický systém VzProCADu 1 368,09 €
515 Mandík – databáza vzduchotechniky 43,12 €
516 Multi-VAC – databáza vzduchotechniky 35,28 €
101 Astra 2.6 – správca dokumentácie 113,68 €
351 Verox 1.8 – rozpočty a špecifikácia (je nutné prikúpiť databázy) 160,72 €
503 TLZTR 5.0 – výpočet tlakových strát trasy 274,40 €
504 HLUK 5.2 – výpočet útlmu hluku trasy 313,60 €
314 VZD – cenové databázy vzduchotechniky 196 €
314 VZD* – * v prípade zakúpenia v rámci VzProCADu
ABV Klima, Aifrlow, AKLIMA Tábor, ALTEKO, ATREA, C.I.C. Jan Hřebec, ELEKTRODESIGN ventilátory, FORT-PLASTY, GEA LVZ, IMOS-Systemair, JANKA Radotín, PROCLIMA-SVAMP, PROFI KLIMA, Promat, REMAK, SCHAKO, Skanska, SOKRA, Systemair, STAVOKLIMA, PŘÍHODA, TROX Austria, VENTRA Slovakia, VKV PARDUBICE, VZT potrubí
 
511 ZVVZ – databáza vzduchotechniky 35,28 €
513 Greif-akustika – databáza vzduchotechniky 37,24 €
514 RaVent – databáza vzduchotechniky 41,16 €
UPGRADE VzProCAD IC 6.3 cena
5810 z verzie 6.1 – v cene je zahrnutý len upgrade 196 €
5809 z verzie 6.0 – v cene je zahrnutý len upgrade 274,40 €
5811 z verzie 6.2 – v cene je zahrnutý len upgrade 117,60 €
UPGRADE Databázy mimo základnej ponuky cena
516a z verzie 5.0 a vyššej – Multi-VAC 13,72 €
511a z verzie 5.0 a vyššej – ZVVZ-Enven Engineering
13,72 €
513a z verzie 5.0 a vyššej – Greif-akustika 13,72 €
514a z verzie 5.0 a vyššej – RaVent 13,72 €
515a z verzie 5.0 a vyššej – Mandík 17,64 €
511b z verzie 4.5.2 a nižšej – ZVVZ-Enven Engineering 35,28 €
513b z verzie 4.5.2 a nižšej – Greif-akustika 37,24 €
514b z verzie 4.5.2 a nižšej – RaVent 41,16 €
515b z verzie 4.5.2 a nižšej – Mandík 43,12 €
516b z verzie 4.5.2 a nižšej – Multi-VAC 35,28 €
UPGRADE HLUK 5.2 cena
5223 z verzie 5.0 29,20 €
5221 z verzie 4.x 117,60 €
5222 z verzie staršej než 4.0 137,20 €
UPGRADE TLZTR 5.0 cena
5211 z verze 4.0 - 4.5.2 86,24 €
5212 z verze starší než 4.0 109,76 €

Späť


Hlavná navigácia
Nachádzate sa

E-shop

Prihláste sa Registrujte sa

0 € košík (0 položiek)