TDS Technik - strojárska nadstavba

Stiahnúť si cenník
Zodpovieme otázky
032/771 41 260911 90 50 20DONUM - Kucek Michal
Nadstavba pre všetkých strojárov

Nadstavba TDS-TECHNIK je v súčasnosti vo verzii 16. Program obsahuje veľa noviniek pre zrýchlenie Vašej práce a má na našom trhu bezkonkurenčne najväčšiu databázu strojných dielov (normalizovaných podľa noriem ČSN alebo podľa podnikových technických noriem). Vykresliť môžete i také súčiastky ako sú napr.: skrutky s hlavou T, samoistiace matice, vejárovité podložky, zátky, Woodruffové perá, stavacie krúžky, kĺbové a článkové reťaze, trubky plocho-oválne, príruby a prírubové hrdlá, súčasti tlakomerných prípojok, vzduchotechnické príruby, usňové manžety a veľa, veľa ďalších dielov…

Databáza neobsahuje len normalizované súčiastky (určené pre vkladanie do výkresu), ale nájdete v nej tiež rad ďalších informácií potrebných pre technickú prax. Dozviete sa napríklad, aký modul pružnosti v ťahu má žiarupevná oceľ 12 021 pri 400 °C, akú zvariteľnosť má oceľ 15 222 a z akej teploty sa kalí korózii vzdorná oceľ 17 029. Nájdete tu tiež názvy chemických prvkov v 7 jazykoch, grécku abecedu, súčinitele dĺžkovej a objemovej rozťažnosti niektorých látok, rezné podmienky pre pozdĺžne sústruženie a rad iných užitočných informácií.

Pri vkladaní normalizovaného dielu do výkresu môžete z tabuliek vyberať tiež požadovaný materiál a úpravu povrchu (v starších normách ako tzv. „doplnkové číslice”). Tieto informácie sa použijú pri automatickom generovaní kusovníka.

Databázu normalizovaných dielov je možné napojiť na Vašu skladovú databázu. Pri výbere typu súčasti sa zobrazuje informácia, či je takýto typ súčasti vedený Vaším skladom a po výbere konkrétnej veľkosti sa automaticky priradí skladové číslo. To sa použije pri automatickom generovaní kusovníka.

TDS-TECHNIK obsahuje viac ako 60 typov strojárenských výpočtov. Okrem najobvyklejších typov výpočtov (skrutky, perá, ložiská, nosníky, ozubené kolieska, nity, pružiny a i.) sa Vám môžu hodiť i niektoré špeciálnejšie výpočty: pohybová skrutka, lanové prevody, výpočet valivého odporu.

Zobrazením výsledku výpočtu na obrazovke ale možnosti programu nekončia. Pre každý výpočet program vytvorí prehľadnú a podrobnú výpočtovú správu – a to nie len v češtine, ale i v angličtine a nemčine, prípadne poľštine alebo slovenčine.

Veľa možností ponúka program TDS-TECHNIK pre prácu s kusovníkmi. Vytvorené kusovníky môžete nie len vkladať do výkresu, ale tiež tlačiť na samostatné listy.

Program vie preniesť kusovník priamo do programov Excel a Word v podobne úhľadnej sformátovanej tabuľky.

Kusovníky je možné v programe TDS-TECHNIK napojiť na externý zdroj dát. To môže byť napr. Váš podnikový sklad na SQL servery, zoznam firemných výkresov v databáze Access, cenníky od dodávateľov vo formáte DBF alebo napríklad nejaká Vaša vlastná tabuľka vytvorená v Excely. V týchto databázach môžete pohodlne vyhľadávať a filtrovať požadované záznamy a vybrané položky môžete vkladať do kusovníka.

Súčasťou programu TDS-TECHNIK je tiež nástroj pre analýzu zostáv. Program automaticky rozpozná vzťahy medzi hlavnou zostavou a súvisiacimi podzostavami na základe údajov zistených z kusovníkov jednotlivých výkresov. Vzájomné väzby sa zobrazia v prehľadnom stromovom tvare. Program tiež zostaví a zatriedi zoznamy všetkých položiek celej zostavy, pritom zlúči rovnaké položky a vypočíta (kumuluje) množstvo jednotlivých položiek. Rovnako tak, ako u samostatných kusovníkov, je možné i tieto informácie vytlačiť alebo uložiť do štandardného databázového súboru a ďalej použiť v iných aplikáciách. Mimo toho Vám program poskytne zoznam použitých podzostáv a výrobných výkresov.

V praxi sa Vám už iste prihodilo, že ste potrebovali previesť nejakú veličinu medzi dvoma rôznymi jednotkami. V nadstavbe TDS-TECHNIK máte po ruke pomôcku, ktorá Vám to veľmi uľahčí. Program ponúka prepočet medzi niekoľkými desiatkami rôznych jednotiek pre 18 fyzikálnych veličín (dĺžka, plocha, objem, sila, práca, výkon, tlak, teplota a pod.).

Aktuálny cenník

TDS Technik 16 upgrade z iného produktu upgrade z verzie 12 a staršie upgrade z verzie 13 a 14 upgrade z verzie 15 Cena
TDS Technik 16 - STANDARD 284,35 € 236,96 € 189,57 € 142,17 € 473,91 €
TDS Technik 16 - KOMPLET 426,64 € 355,53 € 284,43 € 213,32 € 711,07 €
TDS Technik - Aktualizácia pre KOMPLET         142,21 €
TDS Technik 16 - Aktualizácia pre STANDARD         110,59 €

Fotogaléria

OBRÁZOK: 1 OBRÁZOK: 2 OBRÁZOK: 3

Späť


Hlavná navigácia
Nachádzate sa

E-shop

Prihláste sa Registrujte sa

0 € košík (0 položiek)