RekonCAD 5.10bi

Stavbárska 2D nadstavba nad BricsCAD

Nadstavba BricsCADu pre projektantov a architektov určená pre tvorbu výkresovej dokumentácie v rozsahu od architektonickej štúdie až po realizačný projekt. Obsahuje sadu nástrojov, ktoré rešpektujú zvyklosti projektanta a pomáhajú mu rýchlo zostaviť základné stavebné dokumenty - výkresy pôdorysov vrátane popisov, legiend a výpisov výrobkov, všetko v súlade s ČSN.

RekonCAD ukladá výkresy do súborov formátu DWG a umožňuje tak predávanie výkresov medzi Vami a Vašimi profesistami bez obáv zo straty informácií.

Modul Konstrukce

Modul Konštrukcia je základným modulom aplikácie RekonCAD. Obsahuje nástroje pre konštruovanie a kótovanie stavebných pôdorysov. Samostatný modul Konštrukcie môže byť dostatočným riešením pre prácu počas úvodných fáz projektu alebo pre kreslenie „slepákov” pre projektantov profesií, ktorí dostávajú podklady často na papieri.

 • Zvislé konštrukcie – steny, stĺpy a komíny. Steny sa kreslia obvyklým spôsobom – postupným zadávaním definičných bodov steny pozdĺž vodiacej čiary, ktorá vedie buď osou steny alebo ľavým či pravým ostením. Pre každý úsek steny ide samostatne zadávať parametre steny, tj. jej hrúbku (odlišnú na začiatku a konci úseku), typ ukončenia apod. Zaradením steny do príslušnej vrstvy určujete, či sa jedná o stenu obvodovú, nosnú, priečku a pod. Stenu ide výhodne ukončiť napojením na inú stenu, ktorá bola nakreslená skôr. Styky steny môžete riešiť tiež dodatočne, steny sa dajú vymazávať a prípadne ich označovať ako demoláciu. RekonCAD umožňuje nakreslené steny dodatočne opatriť tepelnou či vodotesnou izoláciou alebo obkladom.

  Prierezy stĺpov a komínov ide vkladať jednotlivo alebo hromadne do modulovej siete. Tvar prierezu je možné vyberať z knižnice, alebo ho môžete zadať parametricky.
 • Otvory – Okná, dvere, priestupy, výklenky a niky se zadávajú rovnakým spôsobom – výberom príslušnej steny a zadaním polohy otvoru v stene. Umiestnenie otvoru sa vzťahuje k významným bodom otvoru, ktorými sú osy otvoru či vonkajší alebo vnútorný roh ostenia. Dá sa vytvárať aj pole otvorov. Tvar ostenia otvoru môže byť vytvorený automaticky alebo môžete navrhnúť úplne všeobecné, rovné, raz alebo dvakrát zalomené ostenie – zadaním všetkých potrebných parametrov.

  Vloženie otvoru do steny je zložitá operácia, ktorá zahŕňa prerušenie steny, vytvorenie ostenia a vloženie výplne otvoru, napr. dverového krídla a prahu. Kreslenie otvorov pomocou nástrojov RekonCAD znamená výrazné zvýšenie produktivity.
 • Schodiště je velmi komplikovaný stavebný prvok a jeho vkladanie pomocou RekonCAD-u je taktiež veľkým prínosom. RekonCAD totiž obsahuje i návrh rozmerov stupňov vo vzťahu k zadanej konštrukčnej výške podlaží (kreslí v 2D, myslí v 3D). Návrh schodiska prebieha v prehľadnom dialógovom okne, dá sa zadať aj podporná konštrukcia schodiska (doska alebo schodnica) a poloha zábradlia. Zmenu parametrov je možné ihneď vizuálne kontrolovať v náhľadoch schodištia. Súčasťou nakresleného schodiska je aj popis stupňov a znázornenie roviny rezu.

  RekonCAD umožňuje kresliť točité i priame schodiská v mnoho tvarových variantách. Schodiskoe sa dá do výkresu umiestňovať samostatne, alebo do priestoru vymedzeného stenami.
 • KótovánieRekonCAD obsahuje poloautomatické kótovanie Užívateľ preloží kótovaným miestom riadiacu priamku. Program vyhľadá priesečníky priamky s konštrukčnými prvkami a po zadaní polohy kótovacej čiary ich použije k vytvoreniu vlastnej kóty. Na kótu je potom možné aplikovať ďalšie nástroje pre vytvorenie súčtovej kóty, pre rozdelenie kóty alebo spojenie súsedných kót a pod. Výhodou je, že RekonCAD priamo kontroluje použitý kótovací štýl a užívateľ nastavuje iba parametre, ktoré zodpovedajú spôsobu kótovánia v stavebných výkresoch.

  RekonCAD umožňuje tiež kótovať výšku podláh a umiestňovať výškové kóty, ktoré predpisuje ČSN, k nakresleným kótam okien a dverí.
 • ZariadenieRekonCAD je vybavený obsiahlými knižnicami blokov. Jedná sa o takmer 200 symbolov sanitárneho zariadenia, nábytku, elektrických spotrebičov a štafážnych prvkov. Obsah vybranej knižnice zobrazuje RekonCAD prehľadne v dialógovom okne, požadovaný symbol môžete vybrať klepnutím na jeho náhľad, umiestnenie bloku do výkresu je teda mimoriadne pohodlné.

  RekonCAD obsahuje nástroje pre správu knižníc blokov, ktoré užívateľovi umožňujú existujíce knižnice dopĺňať novými blokmi alebo zakladať nové knižnice.
 • Ďalšie nástroje – Modul Konštrukcie zahŕňa ďalej nástroj pre kreslenie modulovej siete. Šikovnou pomôckou, zvlášt pri dokumentácii historických objektov je možnosť kreslenia sklopených rezov klenieb.

Modul Popisy

Popisy sú nevyhnutnou súčasťou každého stavebného výkresu, ale ich význam výrazne narastá v záverečných etapách projektu – pri tvorbe realizačných výkresov.

 • Popis miestností neznamená len označenie miestnosti vo výkrese. K popisu miestnosti sú priradené všetky informácie potrebné pre vytvorenie legendy miestností v rôznych stupňoch projektovej dokumentácie, tj. označenie a popis miestnosti, pôdorysná plocha, skladba podlahy, povrchová úprava stien, úprava podhľadov a pod. Plocha a obvod miestnosti sú načítané priamo z výkresu a RekonCAD zaisťuje jedinečnosť označení miestnosti v rámci celého projektu. Údaje o miestnosti sa dajú kedykoľvek behom tvorby projektovej dokumentácie dopĺňať a upravovať.
 • Legendu miestnosti generuje RekonCAD vždy pre miestnosti v aktuálnom výkrese. Usporiadanie, rozsah a obsah legendy zadává užívateľ. RekonCAD umožňuje legendu jednak priamo vložiť do výkresu, jednak exportovať do textového súboru pre použitie v iných aplikáciách, ako sú napr. MS Excel alebo MS Word.
 • Popisy – Každý výkres obsahuje najrôznejšie odkazy a popisy zakončené šipkou, odrážkou a pod. RekonCAD umožňuje doplniť výkres stavebnými popismi v mnohých variantoch. Keďže každý popis by v BricsCAD-e predstavoval nakreslenie len niekoľkých jednoduchých entít, je zaradenie tohoto nástroja do RekonCAD významnou úsporou, zvlášt v prípade vykonávacích výkresov, v ktorých je podobných popisov veľké množstvo.

Modul Výrobky

Nástroje tohoto modulu nie sú určené na kreslenie samotných výrobkov. Modul Výrobky umožňuje pripojovať odkazy k týmto výrobkom a prevádza správu a výpis súvisiacich dát. Je potrebnou súčasťou RekonCAD-u najmä pri spracovaní vykonávacích výkresov.

 • PSV a HSVRekonCAD umožňuje pripojovať k vopred nakresleným výrobkom PSV a HSV odkazy s bublinou, v ktorých je označená zodpovedajúca profesia a výrobok. Môže se jednať napr. o výrobky zámočnícke, stolárske, klampiarské, požiarne, plastové a pod. V rámci zákazky RekonCAD kontroluje jedinečnosť označenia výrobkov. Ku každému výrobku sú pripojené údaje o rozmeroch, merných jednotkách, materiáli, výrobcoch a pod. V prípade okien a dverí sú rozmery načítané z výkresu a nemusia sa zadávať.

  RekonCAD dokáže načítať údaje o výrobcoch z výkresov zakázky a vytvoriť tabuľku výrobkov, ktorú buď vloží priamo do výkresu, alebo ju môže exportovať do textového súboru pre použitie v iných aplikáciách. Tabuľka môže obsahovať údaje sumarizované pre celú zákazku alebo pre jednotlivé podlažia. Vzhľad a štruktúru tabľlky výrobkov zadává užívateľ.

Modul Pomôcky

Modul Pomôcky zahŕňa nástroje, ktoré výrazne pomáhajú projektantovi pri finalizácii výkresu a pri organizácii práce na výkresoch vo všetkých fázach projektového procesu. Jedná sa o kreslenie formátov výkresov, vkladanie rozpisiek, správcu vrstiev a správcu blokov.

Aktuálny cenník

RekonCAD 5.10bi cena
RekonCAD 5.10bi
samotná aplikácia RekonCAD pre Bricscad V11 (Windows)
573,12 €
RekonCAD 5.10i + BonusRC
RekonCAD vrátane Bonus RC pomôcok pre Bricscad V11 (Windows)
628,46 €
RekonCAD 5.10bi+bonusRC+Bricscad V11 CL
Balíček RekonCAD + Bricscad V11 CL + bonusRC
984,19 €
RekonCAD 5.10bi+bonusRC+Bricscad V11 Pro
Balíček RekonCAD + Bricscad V11 Pro + bonusRC
1 083 €
RekonCAD 5.10bi, upgrade z v. 10
upgrade programu vrátane upgradu BonusRC
106,72 €
RekonCAD 5.10bi, upgrade z v. 9 a nižšie
upgrade programu vrátane upgradu BonusRC
130,43 €

Fotogaléria

OBRÁZOK: Vzhľad programu OBRÁZOK: Dvere OBRÁZOK: klampiarina OBRÁZOK: klenby OBRÁZOK: komíny OBRÁZOK: okná OBRÁZOK: ostenie OBRÁZOK: prestupy OBRÁZOK: schody priame OBRÁZOK: schody tocite OBRÁZOK: steny OBRÁZOK: vyklenok

Súbory na stiahnutie

Späť


Hlavná navigácia
Nachádzate sa

E-shop

Prihláste sa Registrujte sa

0 € košík (0 položiek)