ElProCAD IC pre Bricscad

Projektovanie elektrických zariadení - Bricscad

ElProCAD je český profesionálny, komplexný, graficko-databázový systém, ktorý umožňuje návrh a spracovanie úplnej projektovej elektrotechnickej dokumentácie a to najmä so zameraním na elektrické inštalácie stavieb.

ElProCAD je koncipovaný ako výkonný a účelový programový „balík“, ktorého hlavnými prednosťami sú komplexnosť, užívateľská jednoduchosť, pracovný komfort, otvorená architektúra a databázová orientácia. S ich pomocou možno nielen veľmi rýchlo a kvalitne navrhnúť a spracovať kompletnú projektovú výkresovú dokumentáciu, ale pomocou správcu dokumentácie môžete rovnako robiť aj administratívnu stránku projektu, viesť zoznam akcií, projektov a výkresov a ľahko robiť i archiváciu.

Prečo ElProCAD?

 • systém vytvorený a udržiavaný projektantmi
 • vysoká a vyvážená funkčnosť pri projektovaní inštalácií (pôdorysov) aj pri vytváraní schém rozvádzačov (1 aj 3-pólových)
 • môže nadväzovať na návrh osvetlenia vykonaný programom Wils
 • obsahuje komfortné automatizované funkcie umožňujúce zásadné zvýšenie produktivity
 • aktualizovaná databáza umožňujúca výpočty, špecifikáciu aj rozpočet v aktuálnych cenách

Základná charakteristika

 • graficko databázový systém počítačovej podpory projektovania elektrických zariadení
 • modulárny systém - užívateľ môže vybrať zostavu podľa vlastnej potreby
 • integrovaný správca dokumentácie Astra umožňujúce prehľadnú evidenciu zákaziek, projektov i dokumentov vrátane zálohovania a archivácie
 • automatické vkladanie popisných polí - rohových pečiatok na výkresy vrátane vyplnenie jeho polí podľa spracovávanej zákazky
 • spracovanie špecifikácie a rozpočtu programom Verox
 • rozsiahla udržiavaná databáza cenových i technických dát vo formáte Excel; databáza obsahuje viac ako 200 000 položiek; na údržbu databáz možno okrem Excelu použiť aj integrovaný databázový editor DatEdit
 • otvorená architektúra; možnosť užívateľských úprav a doplňovanie
 • nemá vlastný grafický editor, možno použiť AutoCAD 32 bit alebo BricsCAD - IntelliCAD
 • pätnásťročná tradícia, vývoj od 2D, cez súčasné 2,5 D k 3D
 • český produkt

   

Hlavné novinky

 • návrh bleskozvodu podľa STN EN 62305
 • definícia uloženia vedenia priamo do káblov a trás
 • špecifikácie dĺžok káblov na základe čisto základných káblových trás
 • vytvorenie anonymnej špecifikácie materiálu
 • vytvorenie 3D modelu rozvodov
 • zjednodušenie pripojenia zariadení viacerími káblami
 • podpora použitia podlahových krabíc
 • možnosť automatického predbežného určenia typov káblov do zoznamu spotrebičov na základe prúdu a výkonu priamo v pôdoryse (bez potreby kreslenia schémy rozvádzača)
 • generovanie anonymných tabuliek a legiend bez uvedenia konkrétnych typov a výrobcu
 • automatizovaná zámena prístrojov rozvádzača za prístroje porovnateľných parametrov iného výrobcu
Modul Popis modulu ElProCAD ElProCAD IC
Moduly nezávislé na CAD aplikácii
Astra správca dokumentácie - základ systému 100% 100%
Verox rozpočty a špecifikácie 100% 100%
Moduly závislé na grafickej CAD aplikácii
EPC databázy silnoprúdu 100% 100%
ELJ situačné (dispozičné) schémy nn a M + R 100% 100%
ELIK jednopólová a líniová schéma rozvádzačov 100% 100%
ELT výkresové spracovanie tabuliek a legiend 100% 100%
ELR osadenie skrine rozvádzačov 100% 100%
ELO situačná schéma hromozvodov a uzemnenia 100% 100%
ELY schémy a konštrukčné výkresy vn do 22kV 100% 100%
ELB vonkajšie rozvody silnoprúdu 100% 100%
ELV prehľadová schéma silnoprúdu 100% 100%
ELE prístupová (dispozičná) schéma a EPS 100% 100%
ELS Prehľadová schéma a tabuľky SZ a EPS 100% 100%
ELA trojpólová schéma technologických zariadení 100% 100%
ELM svorkové schéma merania a regulácie 100% 100%

Percentá vyjadrujú dostupné vlastnosti v danom systéme.

Databáza ElProCADu

 • databázy obsahujú jednak technické dáta jednotlivých elektrotechnických zariadení, ktoré sú používané k dimenzačním aj iným výpočtom, a taktiež dáta cenové, ktoré sú použité na spracovanie špecifikácií a rozpočtov
 • väčšina dátových súborov má štruktúru označovanú XLS a teda kompatibilný so systémom Excel
 • databázy sú pravidelne aktualizované a obsahujú viac ako 200 000 výrobkov väčšiny tuzemských i veľkého množstva zahraničných výrobcov
 • databázy sú členené do troch základných skupín, a to na časť silnoprúdu - EPD, časť oznamovacích zariadení - ROS a časť merania a regulácie - MAR
 • veľká časť databázy je dnes udržiavané priamo výrobcom. Títo výrobcovia svoje databázy poskytujú na svojich stránkach aj samostatne
 • databázy sú úplne otvorené pre dopĺňanie a úpravu užívateľa, pre údržbu možno použiť Excel alebo inštalovaný databázový editor
 • v súčasnosti systém obsahuje databáza napríklad výrobcov
  • OEZ Letohrad, ETZ, Hager, Metra, Kabli, Schrack Energietechnik, Moeller, Thorn, ABB, OBO BETTERMANN, Elektrosvit, Elplast, Osram, Philips, Schneider Electric, Zettler, Cerberus, 2N, Sauter, Honeywell, Landis & Gyr, ZPA, IWKA, Johnson Controls, Siemens, LDM atď

Technické parametre

 • hardvérové požiadavky
  • sú dané nároky grafických CAD systémov, systém nemá väčšie nároky. Minimálna odporúčaná konfigurácia počítača je Pentium s 64 MB RAM. Objem inštalácia na pevnom disku cca. 25 až 80 MB podľa použitých modulov
 • nároky na spolupracujúci hardvér
  • pre tlač schém, legiend alebo menších pôdorysov stačí formátu A3 (A4), pre vykreslenie väčších výkresov plotter A1 alebo A0
 • nároky na softvér
  • Windows XP, Vista - 32 bit, 7 - 32 bit
  • AutoCAD 2000 až 2011 32 bit
  • BricsCAD V9 - V11 Pre

Aktuálny cenník

ELEKTROTECHNIKA pre Bricscad cena
3001 ElProCAD IC 2.11 – stavebná inštalácia silnoprúd základ
Astra, Verox, ELJ-IC, ELIK-IC, ELT-IC, EPC, EPC-PROG
1 088,29 €
3002 ElProCAD IC 2.11 – stavebná inštalácia silnoprúd komplet
Astra, Verox, ELJ-IC, ELIK-IC, ELT-IC, ELO-IC, ELY-IC, ELR-IC, EPC, EPC-PROG
1 517,12 €
3003 ElProCAD IC 2.11 – stavebná inštalácia slaboprúd
Astra, Verox, ELE-IC, ELS-IC, ROS
709,91 €
3005 ElProCAD IC 2.11 – stavebná inštalácia M+R
Astra, Verox, ELM-IC, ELJ-IC, MAR
962,16 €
3006 ElProCAD IC 2.11 – stavebná inštalácia komplet
Astra, Verox, ELJ-IC, ELIK-IC, ELT-IC, ELO-IC, ELY-IC, ELR-IC, ELV-IC, ELB-IC, ELE-IC, ELS-IC, ELM-IC, EPC, EPC-PROG, ROS, MAR
2 515,32 €
3007 ElProCAD IC 2.11 – technologická inštalácia základ
Astra, Verox, ELA-IC, EPC, EPC-PROG, MAR
1 236,04 €
3008 ElProCAD IC 2.11 – technologická inštalácia komplet
Astra, Verox, ELA-IC, ELJ-IC, ELT-IC, ELR-IC, EPC, EPC-PROG, MAR
1 682,88 €
3009 ElProCAD IC 2.11 – komplet
Astra, Verox, ELJ, ELIK, ELT, ELO, ELY, ELR, ELV, ELB, ELE, ELS, ELA, EPC, EPC-PROG, ROS, MAR
2 670,27 €
Moduly cena
3116 ELO-IC (v. 2.1) – bleskozvod a uzemnenie 176,58 €
3123 ELB-IC – v prípade zakúpenia aj modulu ELJ 90,09 €
3131 ELM-IC (v. 2.5) – schémy merania a regulácie 320,72 €
3402 ELA-IC (v. 2.5) – schémy technologických zariadení NN 655,86 €
3402 ELA-IC (v. 2.5) – v prípade zakúpenia aj modulu ELIK 475,68 €
814 Hakelsoft – výpočet rizika podľa STN EN 62305-2 (Hakel-Trade s.r.o.) 18,02 €
820 Keraun 3.0 – aktívne hromozvody 50 €
3111 ELJ-IC – dispozičné schémy silnoprúdu-pôdorysy 259,46 €
3112 ELIK-IC – jednopólové a líniové schémy rozvádzačov NN 317,12 €
3114 ELT-IC – tabuľky a legendy silnoprúdu 61,26 €
3115 ELR-IC – osadenie skríň rozvádzačov NN 126,13 €
3123 ELB-IC – vonkajšie rozvody 190,99 €
3124 ELV-IC – prehľadové schémy silnopr. k modulu ELJ alebo ELB  
3118 ELY-IC – schémy a dispozície VN 126,13 €
3121 ELE-IC – dispozičné schémy oznamovacích zariadení - pôdorysy 295,50 €
3122 ELS-IC – prehľadové schémy oznamovacích zariadení 68,47 €
311 EPC – cenové databázy silnoprúdu 147,75 €
312 ROS – cenové databázy oznamovacích zariadení a EPS 93,69 €
313 MAR – cenové databázy merania a regulácie 129,73 €
317 EPC-PROG – technická časť databázy silnoprúdu 50,45 €
UPGRADE na aktuálnu verziu ElProCAD IC 2.9 cena
5151 z ElProCADu 14
v cene je zahrnutý upgrade grafic. systému, programov Astra a Verox a aktualizácia jedného druhu databáz
504,50 €
5153 z EProCADu 1.0
v cene je zahrnutý upgrade grafic. systému, programov Astra a Verox a aktualizácia jedného druhu databáz
342,34 €
5154 z EProCADu 2.0
v cene je zahrnutý upgrade grafic. systému, programov Astra a Verox a aktualizácia jedného druhu databáz
270,27 €
5159 z ElProCADu IC 1.0
v cene je zahrnutý len upgrade grafického systému
118,92 €
5155 z EProCADu 2.5
v cene je zahrnutý len upgrade grafického systému
219,82 €
5150 z ElProCADu verzie staršej ako 14
v cene je zahrnutý upgrade grafic. systému, programov Astra a Verox a aktualizácia jedného druhu databáz
558,56 €
5166 z ElProCADu IC 2.10 36,04 €
5164 z ElProCADu IC 2.9 72,07 €
5163 z ElProCADu IC 2.8 108,11 €
5161 z ElProCADu IC 2.8 len ELA-IC, ELM-IC 126,13 €
5165 ELA alebo ELM 2.5 z verzie 2.0 72,07 €
5160 z ElProCADu IC 2.8 len ELO-IC 86,49 €
5152 z ElProCADu 2000
v cene je zahrnutý upgrade grafic. systému, programov Astra a Verox a aktualizácia jedného druhu databáz
468,47 €
5156 z EProCADu 2.6
v cene je zahrnutý len upgrade grafického systému
180,18 €
5157 z ElProCADu 2.7
v cene je zahrnutý len upgrade grafického systému
144,14 €
5158 z ElProCADu 2.8
v cene je zahrnutý len upgrade grafického systému
108,11 €
SÚVISIACI SOFTWARE cena

Správca dokumentácie

811 Wils 7.0 – návrh osvetlenia podľa platných noriem  
812 Wdls 5.0 – výpočet denného osvetlenia 251,89 €
813 SunLiS 4.0 – výpočet preslnenia obytných priestorov 223,42 €
814 Hakelsoft – výpočet rizika podľa STN EN 62305-2 (Hakel-Trade s.r.o.) 18,02 €
815 Wils 7.0+ – návrh osvetlenia podľa platných noriem 90,09 €
101 Astra 2.6 – správca dokumentácie 104,50 €

Oceňovanie, rozpočty, špecifikácia

351 Verox 1.9 – rozpočty a špecifikácie (je nutné prikúpiť databázy)
v cene programu je už zahrnutá profesia Elektroinštalácia
147,75 €
901 – príplatok za profesiu Vzduchotechnika 18,02 €
902 – príplatok za profesiu ÚK, Potrubné rozvody a ZTI 18,02 €
311 EPC – cenové databázy silnoprúdu 147,75 €
312 ROS – cenové databázy oznamovacích zariadení a EPS 93,69 €
313 MAR – cenové databázy merania a regulácie 129,73 €

Stavebná fyzika, ostatné programy

Fotogaléria

OBRÁZOK: obrázok jpg OBRÁZOK: obrázok jpg OBRÁZOK: obrázok jpg OBRÁZOK: obrázok jpg

Späť


Hlavná navigácia
Nachádzate sa

E-shop

Prihláste sa Registrujte sa

0 € košík (0 položiek)