Wils 6.3

Stiahnúť si cenník
Zodpovieme otázky
032/771 41 260911 90 50 20DONUM - Kucek Michal
návrh a výpočet umelého osvetlenia

Program je zameraný na návrh a výpočet umelého osvetlenia rôznych priestorov podľa nasledovných predpisov a noriem:

 • EN 12464-1 – osvetlenie vnútorných pracovných priestorov
 • EN 12464-1/Z1 – národná príloha
 • EN 12193 – osvetlenie športovísk
 • EN 13201 – osvetlenie komunikácií
 • EN 1838 – núdzové osvetlenie

Program poskytuje nasledujúce metódy výpočtu:

 • bodovú metódu delenia zdrojov výpočtu priamej zložky osvetlenosti
 • bodovú metódu mnohonásobných odrazov výpočtu odrazenej zložky osvetlenosti – numerická integrácia
 • tokovú metódu rýchleho návrhu počtu svietidiel v priestore
 • výpočet udržovacieho činiteľa podľa ČSN EN 12464-1/Z1
 • výpočet činiteľa oslnenia UGR (vnútorné priestory) podľa EN 12464-1
 • výpočet činiteľa oslnenia GR (vonkajšie priestory) podľa CIE
 • výpočet jasov vozoviek podľa EN 13201
 • výpočet prahového prírastku – oslnenie vozoviek

Hlavné novinky verzie 6.3

 • Prezentačná vizualizácia
 • Riešenie rôznych režimov prevádzky
 • Tabuľková editácia jednotlivých svietidiel
 • Viazané sústavy svietidiel
 • Možnosť niekoľkých krokov späť pri editácii sústavy svietidiel
 • Výpočet času stráveného na projekte
 • Zobrazovanie súradníc svietidiel na osiach
 • Možnosť posúvania svietidiel s udržaním smerového bodu
 • Zobrazenie podhľadového rastru
 • Pomenované pohľady
 • Ľahšie zadanie nepravidelnej miestnosti v spolupráci s CADom

Svetelno technické vlastnosti programu

 • bodový výpočet odrazenej zložky nastaviteľnou numerickou metódou mnohonásobných odrazov
 • tieniace vlastnosti interiérových a stavebných prvkov a rôzne tvary miestností možno rešpektovať sústavami nepriesvitných alebo polopriesvitných prekážok; ľahko možno definovať prekážky simulujúce miestnosť tvaru L alebo U
 • bodovou metódou možno spočítať nie len horizontálnu a normálovú osvetlenosť ale i zložky svetelného vektoru, guľovú, valcovú a kamerovú osvetlenosť
 • svietidlá možno v priestore orientovať úplne ľubovolne a to pomocou uhlov, smerových bodov, vektorov alebo je možné ich smerovať myšou
 • databáza svietidiel obsahuje viac ako 50000 svietidiel rôznych výrobcov
 • možnosť importu výsledku výpočtu denného osvetlenia z programu Wdls 4.0 k riešeniu stmievania alebo združeného osvetlenia

Grafické vlastnosti programu

 • prepínateľné editačné a vizualizačné zobrazenie
 • nastaviteľné zobrazenie podľa potrieb
 • výsledky výpočtu osvetlenosti alebo jasu možno zobraziť formou tabuľky alebo izo diagramu
 • výsledky výpočtu činiteľa oslnenia UGR alebo GR možno zobraziť tabuľkou, izo diagramom alebo značkami oslnenia
 • možnosť práce s pomenovanými pohľadmi

Ostatné vlastnosti programu

 • Použiteľný pre OS Windows 95 a vyššie
 • možnosť priamej spolupráce s AutoCAD verzie 2000 a vyššou, AutoCAD LT verzie 2000 a vyššou alebo Bricscad verzie 4 a vyššou
 • export svietidiel a izolíníí priamo do vyššie uvedených editorov alebo formátom DXF
 • export výsledkov do formátu HTML
 • možnosť zobrazovania charakteristík svietidiel v priestore
 • možnosť okamžitého prepočtu pri manipulácii so svietidlami
 • možnosť zobrazovania fotografií svietidiel
 • export a import svietidiel formátom EULUMDAT
 • export legendy miestnosti do AutoCADu a Excelu
 • export legendy svietidiel do AutoCADu a Excelu

Aktuálny cenník

811 - Wils 6.3 cena
811 - Wils 6.3 278,65 €
UPGRADE cena
5706 - Uprade na Wils 6.3 z verzie 6.2 39,86 €
5705 - Uprade na Wils 6.3 z verzie 6.1 59,80 €
5701 - Uprade na Wils 6.3 z verzie 6.0 71,76 €
5702 - Uprade na Wils 6.3 z verzie 5.x 139,53 €
5703 - Uprade na Wils 6.3 z verzie 4.x a staršej 159,46 €
5704 - Uprade na Wils 6.3 z AILS 179,39 €

Fotogaléria

OBRÁZOK: schody OBRÁZOK: izo OBRÁZOK: wils2 OBRÁZOK: cesta1 OBRÁZOK: cesta2 OBRÁZOK: wils63

Späť


Hlavná navigácia
Nachádzate sa

E-shop

Prihláste sa Registrujte sa

0 € košík (0 položiek)