Wdls 4.1

Stiahnúť si cenník
Zodpovieme otázky
032/771 41 260911 90 50 20DONUM - Kucek Michal
výpočet denného osvetlenia

Systém je výkonným prostriedkom k stanoveniu parametrov denného osvetlenia, ktorých hodnoty je treba poznať k správnemu návrhu osvetlenia tak, aby bol dosiahnutý požadovaný zrakový výkon i zraková pohoda. Výsledky získané týmto systémom odpovedajú požiadavkám noriem:

 • ČSN (STN) 73 0580 (denné osvetlenie)
 • ČSN 36 0020 (združené osvetlenie)

Výpočet denného osvetlenia je jedným zo základných predpokladov návrhu umelého osvetlenia.

Systém obsahuje

 • výpočet činiteľa dennej osvetlenosti (č.d.o.) v zadanej sieti výpočtových bodov
 • výpočet oblohovej, vonkajšej i vnútornej odrazenej zložky č.d.o.
 • univerzálne vektorové zadávanie osvetľovacích otvorov s podporou ľahšieho zadávania jednoduchých bočných sústav; samozrejmosťou je možnosť zadávania strešných okien a svetlíkov
 • možnosť zadania sústav vonkajších i vnútorných prekážok modelujúcich skutočné tvary priestoru a tieniace objekty – budovy
 • integrovaný výpočet strát svetla podľa ČSN 73 0580
 • výsledky výpočtov je možné použiť ako vstupné dáta programu Wils k riešeniu spolupráce denného a umelého osvetlenia
 • pohodlný spôsob zadávania vstupných dát pomocou dialógových panelov Windows so súčasným grafickým zobrazením týchto dát
 • možnosť priamej spolupráce s AutoCAD verzie 2000 alebo LT 2000 a vyššou (vr. AutoCAD a AutoCAD LT 2005) a BricsCAD: odpočítanie súradníc z výkresu, export izolínií
 • nastaviteľné 3D alebo 2D zobrazovanie
 • podrobná príručka, ktorá Vám uľahčí prácu s programom

Svetelno technické vlastnosti systému

 • oblohová zložka č.d.o. sa počíta metódou numerickej integrácie alebo metódou delenia svetelných zdrojov – osvetľovacích otvorov
 • vnútornú odrazenú zložku možno vypočítať univerzálnou metódou mnohonásobných odrazov
 • vonkajšia odrazená zložka sa novo počíta taktiež metódou mnohonásobných odrazov; rovnako ako v pôvodnej verzii možno výpočet previesť i náhradným spôsobom – podielom z oblohovej zložky
 • tieniace vlastnosti budov, interiérových a stavebných prvkov možno rešpektovať sústavami nepriesvitných odrazných prekážok, definovaných ako hranoly
 • grafické zobrazenie výsledkov možno nastaviť pre zobrazenie izolínií i jasov plôch

Ostatné vlastnosti systému

 • použiteľný pre Windows 98 a vyšší
 • úplná česká diakritika
 • export grafických výsledkov do AutoCADu alebo do BricsCADu

Aktuálny cenník

812 - Wdls 4.1 cena
812 - Wdls 4.1 258,72 €
UPGRADE cena
5803 - Uprade na Wdls 4.1 z verzie 4.0 49,83 €
5801 - Uprade na Wdls 4.1 z verzie 3.1 119,59 €
5802 - Uprade na Wdls 4.1 z DLS 159,46 €

Fotogaléria

OBRÁZOK: obrázok jpg OBRÁZOK: obrázok jpg

Späť


Hlavná navigácia
Nachádzate sa

E-shop

Prihláste sa Registrujte sa

0 € košík (0 položiek)