Nové programy FIN EC s podporou Eurokódov

Pre užívateľov programu FINE prinášame nové programy FIN EC s podporou eurokódov.

Betónový výsek - komplexné posúdenie horizontálnych železobetónových konštrukcií podľa ČSN EN 1992-1-1 (Eurokód 2). Oproti predchádzajúcej verzii bol program rozšírený o funkcie:

  • Generovanie zaťažovacích stavov a kombinácií podľa ČSN EN 1990.
  • Kontrola krytia oceľových vložiek.

Pretlak - posúdenie železobetónovej stropnej dosky na pretlačenie stĺpom podľa normy ČSN EN 1992-1-1 (Eurokód 2). Oproti predchádzajúcej verzii podľa ČSN bol program rozšírený o funkcie:

  • Automaticky návrh šmykovej výstuže.
  • Možnosť posúdenia šmykových líšt (radiálna výstuž).

Oceľ požiar - posúdenie požiarnej odolnosti oceľových prvkov konštrukcie podľa ČSN EN 1993–1–2 (Eurokód 3).

Späť


Hlavná navigácia
Nachádzate sa

E-shop

Prihláste sa Registrujte sa

0 € košík (0 položiek)