FIN EC - nástupca FIN10 s podporou Eurokódov

 

     V súvislosti s rušením národných návrhových noriem sa začínajú objavovať otázky týkajúce sa podpory európskych noriem EN (Eurokódov) v našich statických programoch. S ohľadom na rastúci počet týchto otázok sme sa rozhodli uverejniť informácie o vývoji nového produktu FIN EC v predstihu už teraz.
 
     Programový balík FIN EC je nový produkt, nadväzujúci na úspešný program FIN10, od ktorého preberá osvedčený modulárny systém a jednoduchý spôsob ovládania. FIN EC bude obsahovať plnú podporu Eurokódov vrátané príslušných národných príloh. Okrem toho sa používatelia môžu tešiť na veľké množstvo vylepšení, nové výstupné protokoly a pod.
 
     Predaj programov FIN EC je plánovaný na október 2009. FIN EC zostáva vďaka modulárnemu systému cenovo dostupný. Naviac sú pripravene nasledujúce zvýhodnené ponuky:

  1. Upgrade z programov FIN10* na FIN EC je dostupný za 50% ceny.

  2. Zákazníci, ktorí si teraz kúpia programy FIN10* získajú update na FIN EC za rozdiel ceny. Ponuka platí pre všetky objednávky od 1.4.2009.

  3. Pre zákazníkov s platnou servisnou zmluvou Fine Maintenance (kúpenou pred 1.4.2009) je dostupný upgrade zdarma*.
    * Z dimenzačných programov (Ocel, Beton, Drevo, Murivo) je možné upgradovať iba programy FIN10 podľa P ENV, EN. 

 V súčasnej dobe je dostupných devätnásť modulov geotechnických programov GEO5, ostatné Vám pri nákupe GEO4 budú bezplatne prevedené na GEO5:

Päťky                    -    Návrh a posúdenie plošných základov
Zemné tlaky            -   Stanovenie zemných tlakov na konštrukciu
Uholníkový múr      -    Posúdenie železobetónového uholníkového múra
Gravitačný múr      -     Posúdenie a dimenzovanie gravitačného múra
Gabion              -    Posúdenie oporných konštrukcii z gabionov
Prefabrikovaný múr  -  Posúdenie múra z prefabrikovaných dielcov
Piloty  -        Posúdenie a dimenzovanie osamelej piloty
Pilota CPT  -        Vyhodnotenie statickej penetračnej skúšky
Mikropilota  - Posúdenie únosnosti trúbkovej mikropiloty
MKP  -       Geotechnické výpočty metódou konečných prvkov
Sadanie  - Výpočet sadnutia terénu
Paženie návrh  -        Návrh pariacich konštrukcii
Paženie posúdenie  -   Posúdenie pažených konštrukcii
Stabilita svahu  -       Výpočet stability svahu
Hreb  -        Výpočet klincovaných svahov
Opora  -        Výpočet a posúdenie mostnej podpory
Výrub  -        Sadnutie terénu nad plytko uloženými podzemnými dielami
Terén  -        Tvorba dig. modelu terénu, správca súborov pre ostatné
  programy
Skalný svah  -        Určenie stability skalných svahov s ohľadom na typ zosuvu

     Podstatným vylepšením je aj zabudovanie definitívnej verzie normy na posudzovanie betónových konštrukcii EC2 s možnosťou editácie a zmeny koeficientov výpočtu podľa jednotlivých Národných aplikačných dokumentov. Program obsahuje aj výpočty podľa ďalších noriem (PN, BS, IS, ACI) – ich zoznam bude v priebehu vývoja ďalej rozširovaný.
 
     Nový systém GEO5 ma celkom prepracovaný systém výstupov. Základom je opäť generovanie statického protokolu podľa stromovej ponuky – novinkou je ale možnosť jednoduchého vkladania grafických výstupov priamo do protokolu. V každom režime zadávania alebo výpočtu možno pridať jeden alebo viac grafických výstupov priamo do zoznamu obrázkov. Každý obrázok možno editovať, zväčšovať a meniť použitie farby. Obrázky sa automaticky včleňujú do protokolu o statickom výpočte. Pri každej zmene zadania dochádza automaticky k regenerácii obrázkov, takže sa používateľ už nemusí o ne starať. Výsledkom je prehľadný a komfortný, stále aktuálny výstup.

 

Späť


Hlavná navigácia
Nachádzate sa

E-shop

Prihláste sa Registrujte sa

0 € košík (0 položiek)